Electrical SystemElectrical System

รับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าครบวงจร ภายในอาคาร ไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าบัสดักส์, เครื่องจักร, แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องกำเหนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ รวมถึงไฟส่องสว่าง พร้อมให้คำปรึกษา โดยทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์